Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Jana Pawła II w Rudzicy

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 w naszej szkole

22 czerwca 2018 roku uczniowie naszej szkoły oficjalnie zakończyli rok szkolny 2017/2018.

Tradycyjnie rozpoczęto od wprowadzenia pocztu sztandarowego oraz odśpiewania fragmentu hymnu narodowego. Następnie głos zabrała dyrektor szkoły Alicja Radgowska, która powitała uczniów, rodziców oraz zaproszonych gości: radnych p. Czesława Machalicę i p.Czesława Gawlasa przewodniczącą Rady Rodziców p.Iwonę Fajkis oraz proboszcza parafii ks. Jacka Wójcika. Dyrektor szkoły podziękowała przedstawicielowi władz gminy za wsparcie finansowe, Radzie Rodziców za prężną działalność dla dobra uczniów i szkoły.

Uczniowie obejrzeli przepiękny program artystyczny przygotowany przez uczniów klasy Vb i IIb gim. ich wychowawczynie, panie: Danutę Seklecką oraz Anitę Urlich.

zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie

Zakończenie roku szkolnego to dzień nagradzania. Docenionych i nagrodzonych zostało wielu uczniów, którzy osiągnęli sukcesy na polu naukowym. Najlepsi uczniowie za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce otrzymali w nagrodę pamiątkowe książki.

zdjęcie zdjęcie

Po gratulacjach, podziękowaniach, rozdaniach nagród nastąpiło wyprowadzenie sztandaru.

Wakacje zostały rozpoczęte.