Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Jana Pawła II w Rudzicy

APEL WIELKANOCNY

W przeddzień obchodów zbawczych wydarzeń Wielkiego Tygodnia i Wielkiej Nocy uczniowie zgromadzili się na akademii, by przez chwilę zastanowić się, dlaczego święta Zmartwychwstania Pańskiego są źródłem wiary.

Wielkanoc to najważniejsze święto w naszej chrześcijańskiej tradycji. Dlatego w tym roku koło teatralne przygotowało inscenizację, która zmuszała widzów do refleksji nad męką i śmiercią Chrystusa. W drugiej zaś części przedstawienia uczniowie mogli zadumać się nad triumfem zmartwychwstania, który niesie radość i nadzieję. W apelu wykorzystano przede wszystkim teksty ks. Jana Twardowskiego i Tadeusz Różewicza. Odwołano się również do fragmentu z Nowego Testamentu, by na jego podstawie przypomnieć zdarzenia z Wielkiej Nocy. Głównym przesłaniem przedstawienia było pokazanie młodemu człowiekowi, że dobro, pomoc bliźniemu i miłość są wartościami, które warto pielęgnować, i w których warto wzrastać.

zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie