Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Jana Pawła II w Rudzicy

XI edycja powiatowego konkursu interdyscyplinarnego pt. „Wielcy Polacy”

16 maja br. odbyła się w ZSP im. Jana Pawła II w Rudzicy już XI edycja powiatowego konkursu interdyscyplinarnego pt. „Wielcy Polacy”, nad którym jak co roku honorowy patronat objął Wójt Gminy Jasienica oraz Starosta Bielski. Warto przypomnieć, że celem konkursu jest zainteresowanie uczniów szkół gimnazjalnych oraz starszych uczniów szkół podstawowych (klasy 7-8) powiatu bielskiego i miasta Bielska-Białej postaciami wielkich Polaków, ich życiorysami, dokonaniami, wkładem jaki wnieśli w wszechstronny rozwój naszego kraju. Ponadto kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, upowszechnianie procesów historyczno-literackich danego okresu, przybliżanie tekstów literackich, rozbudzanie umiejętności plastycznych oraz korzystania z różnych typów źródeł.

szkoła

Tym razem postanowiono zwrócić uwagę na postać niepowtarzalną i wyjątkową pod każdym względem: Marię Skłodowską-Curie, która w zeszłym roku została wybrana (ranking BBC History), najbardziej wpływową kobietą wszechczasów! Ta skromna i niezamożna Polka była pierwszą kobietą, która otrzymała Nagrodę Nobla i pierwszą osobą która dwukrotnie otrzymała to zaszczytne wyróżnienie, pierwszą kobietą z tytułem profesora na Uniwersytecie w Paryżu. Miała niezwykły wachlarz osiągnięć naukowych a dzięki uporowi i talentowi dokonała odkryć, które zmieniły świat (jej odkrycia przyczyniły się m.in. do opracowania skutecznych metod walki z rakiem). Oprócz osiągnięć naukowych zasłużyła się jako silna osobowość, walczyła z uprzedzeniami płciowymi stając się żywym dowodem na to, jak wykształcenie zmieniło sytuację kobiet na początku XX wieku.

Do konkursu (przygotowanego przez Katarzynę Czupryniak, Edytę Sobczyk-Wiśniewską, Bożenę Małachowską i Barbarę Szimke) , zgłoszono 24 uczniów z 6 szkół z Bielska, Dankowic, Mazańcowic, Szczyrku, Grodźca i Rudzicy. Młodzież wykazała się znakomitą znajomością biografii Noblistki jak i zjawisk społecznych i historycznych towarzyszących jej życiu; nie obca okazała się uczestnikom także jej działalność naukowa i społeczna.

szkoła

Konkurs składał się z trzech części. Pierwsza miała charakter pisemny, sprawdzano w niej oprócz wiadomości teoretycznych, umiejętności językowe uczniów, czytanie ze zrozumieniem, umiejętność analizy tekstu literackiego. Część druga polegała na wykonaniu pracy plastycznej, dla której inspiracją stać się miały słowa samej Marii Skłodowskiej: "Uczony jest w swojej pracowni nie tylko technikiem, lecz również dzieckiem wpatrzonym w zjawiska przyrody, wzruszające jak czarodziejska baśń.". Niełatwej oceny prac, które fantastycznie przeniosły odbiorców wprost do „czarodziejskiego świata” Marii, podjęła się komisja, której w tym roku zechciała przewodniczyć Pani Dorota Poniatowska- kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Rudzicy. Ocenie podlegała zgodność wykonanej pracy z ustalonym tematem, oryginalny i twórczy sposób ujęcia tematyki, wartość artystyczna. W końcu trzecia część miała charakter quizu, w którym uczestnicy sami decydowali o trudności zadawanych pytań.

szkoła szkoła szkoła szkoła

Należy podkreślić, że swoją obecnością rudzickie progi zaszczycili członek zarządu powiatu Pani Dorota Nikiel, Wójt Giminy Jasienica Janusz Pierzyna oraz wspomniana już Dorota Poniatowska. Ponadto uczestników wspierała dyrektor ZSP w Rudzicy Alicja Radgowska.

Poziom wiedzy prezentowany przez młodzież był bardzo wysoki a rywalizacja o miejsce na podium trwała aż do ostatniego pytania. Ostatecznie najlepsi okazali się gospodarze, czyli drużyna z ZSP im. Jana Pawła II w Rudzicy w składzie: Kornelia Kohut, Kamila Białoskórska, Klaudia Kidoń i Izabela Białek. Drugie miejsce zajęli uczniowie z ZSP im. Adama Mickiewicza w Mazańcowicach (Wiktoria Gałajda, Amelia Kukiełka, Emilia Waldman, Justyna Krutnik, opiekun Pani Bożena Krygier), natomiast podium uzupełnili uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Dankowicach (Natalia Kaczówka, Maria Ochman, Wiktoria Stawowczyk, Piotr Waluszek, opiekun Pani Iwona Handzlik).

szkoła

Wszyscy uczestnicy otrzymali cenne nagrody m.in. śpiwory, pióra, gry, książki sprzęt sportowy czy albumy, ufundowane dzięki przychylność i hojności Wójta Gminy Jasienica oraz Starosty Bielskiego, którym z tego miejsca organizatorzy składają serdeczne podziękowania, żywiąc nadzieje, iż trwająca już ponad dekadę współpraca będzie kontynuowana, a konkurs nadal zajmować będzie stałe i ważne miejsce w kalendarzu imprez szkolnych.

Bożena Małachowska