Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Jana Pawła II w Rudzicy

X jubileuszowa, edycja powiatowego konkursu interdyscyplinarnego pt. „Wielcy Polacy”

5 kwietnia br. odbyła się w ZSP im. Jana Pawła II w Rudzicy X, jubileuszowa, edycja powiatowego konkursu interdyscyplinarnego pt. „Wielcy Polacy”, nad którym jak co roku honorowy patronat objął Wójt Gminy Jasienica oraz Starosta Bielski. Warto przypomnieć, że celem konkursu jest zainteresowanie uczniów szkół gimnazjalnych (oraz od tego roku najstarszych uczniów szkół podstawowych) powiatu bielskiego i miasta Bielska-Białej postaciami wielkich Polaków, ich życiorysami, dokonaniami, wkładem jaki wnieśli w wszechstronny rozwój naszego kraju. Ponadto kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, upowszechnianie procesów historyczno-literackich danego okresu, przybliżanie tekstów literackich, rozbudzanie umiejętności plastycznych oraz korzystania z różnych typów źródeł.

Tym razem postanowiono zwrócić uwagę na szczególne znaczenie dla dziedzictwa narodowego dorobku poety Juliana Tuwima. Jest to jeden z najchętniej czytanych polskich poetów XX wieku, to towarzysz dzieciństwa wielu pokoleń, które z równym zachwytem i radością poznawały i poznają jego wiersze. Niemniej choć wszyscy kojarzymy go np. z „Lokomotywą”, to mało kto wie, że jego twórczość, niejednokrotnie kontrowersyjna, była szalenie różnorodna i bogata. Tuwim był autorem wielu skeczy, tekstów teatralnych a nawet librett operowych. Fascynowały go języki obce i przekłady literackie. Przełożył na język esperanto wiersze np. Leopolda Staffa a na język polski poezję rosyjską niemiecką czy francuską, napisał słowa do wielu niezapomnianych piosenek takich jak np. „Miłość ci wszystko wybaczy” czy „Na pierwszy znak”.

Do konkursu (przygotowanego przez Katarzynę Czupryniak, Edytę Sobczyk-Wiśniewską, Bożenę Małachowską i Barbarę Szimke), zgłoszono 6 szkół z Bielska, Dankowic, Mazańcowic, Jasienicy, Chybia i Rudzicy, a w szranki ostatecznie stanęło 20 uczniów. Młodzież wykazała się znakomitą znajomością biografii Tuwima jak i zjawisk społecznych i historycznych towarzyszących jego życiu; nie obca okazała się uczestnikom także jego twórczość, działalność artystyczna, społeczna i polityczna.

szkoła

Konkurs składał się z trzech części. Pierwsza miała charakter pisemny, sprawdzano w niej oprócz wiadomości teoretycznych, umiejętności językowe uczniów, czytanie ze zrozumieniem, umiejętność analizy tekstu literackiego. Część druga polegała na wykonaniu plakatu będącego zaproszeniem na wieczór z poezją Tuwima, którego myślą przewodnią było hasło: „Tuwim dla dorosłych, dla dzieci…dla wszystkich”. Warto zaznaczyć, że komisji oceniającej prace plastyczne zgodził się przewodniczyć znany artysta plastyk Florian Kohut. Ocenie podlegała zgodność wykonanej pracy z ustalonym tematem, oryginalny i twórczy sposób ujęcia tematyki, wartość artystyczna. W końcu trzecia część miała charakter quizu, w którym uczestnicy sami decydowali o trudności zadawanych pytań.

szkoła

Należy podkreślić, że swoją obecnością rudzickie progi zaszczycili Wójt Giminy Jasienica Janusz Pierzyna oraz wspomniany już Florian Kohut. Ponadto uczestników wspierała dyrektor ZSP w Rudzicy Alicja Radgowska.

szkoła

Poziom wiedzy prezentowany przez młodzież był bardzo wysoki a rywalizacja o miejsce na podium trwała aż do ostatniego pytania i były potrzebne aż trzy dogrywki (!), ostatecznie najlepsi okazali się uczniowie z ZSP w Mazańcowicach (Małgorzata Grot, Martyna Szozda, Klaudia Świątko i Liwia Sordyl, opiekun Pani Bożena Krygier), drugie miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Dankowicach (Anna Trojacka, Maria Ochman, Wiktoria Stawowczyk, Piotr Waluszek, opiekun Pani Iwona Handzlik), natomiast drużyna z Rudzicy w składzie Kornelia Kohut, Julia Sojka, Kamila Białoskórska i Zuzanna Gawlas, zajęła miejsce trzecie.

szkoła

Wszyscy uczestnicy otrzymali cenne nagrody m.in. plecaki, power banki, kubki termiczne, książki, czy bilety do kina, ufundowane dzięki przychylność i hojności Wójta Gminy Jasienica oraz Starosty Bielskiego, którym z tego miejsca organizatorzy składają serdeczne podziękowania, żywiąc nadzieje, iż trwająca już dekadę współpraca będzie kontynuowana, a konkurs nadal zajmować będzie stałe i ważne miejsce w kalendarzu imprez szkolnych.