Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Jana Pawła II w Rudzicy

Warsztaty ekologiczne

W kwietniu i maju uczniowie klas 2-4 mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach ekologicznych przeprowadzanych przez Zakład Doświadczalny Państwowej Akademii Nauk w Grodźcu. Dzieci zwiedzały ekologiczne gospodarstwo Zaciszny Zakątek w Jaworzu, brały udział w prelekcji i warsztatach plastycznych, sadziły zboże, ubijały masło a przy tym świetnie się bawiły. Nasi młodzi ekolodzy na końcu otrzymali certyfikat ekorolnika potwierdzający nabytą wiedzę i umiejętności!

szkoła szkoła szkoła szkoła