Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Jana Pawła II w Rudzicy

Uczniowie ZSP w Rudzicy

KLASA WYCHOWAWCANUMER
KLASY
1A Maria Jonkisz14
1B Ilona Jonkisz 14
2A Joanna Kasperek 16
3A Barbara Gawlik 13
3B Iwona Trojańczyk 13
3c Barbara Szimke 16
4A Katarzyna Czupryniak 19
4B Dorota Duława 15
4C Bożena Małachowska 20
4D Joanna Sereta6
5A Edyta Sobczyk-Wiśniewska31
5B Danuta Seklecka25
6A Agnieszka Rybak-Żuber6
6B Magdalena Balcy27
7A Katarzyna Dobija 22
7B Liliana Lepczyńska34
KLASY GIMNAZJALNE
2A Joanna Budny28
2B Anita Ulrych33
3A Jolanta Mżyk 32
3B Stanisław Biedroński22