Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Jana Pawła II w Rudzicy

Uczniowie ZSP w Rudzicy

KLASA WYCHOWAWCANUMER
KLASY
1A Barbara Gawlik 13
1B Iwona Trojańczyk 13
1c Barbara Szimke 16
2A Katarzyna Siemienik14
2B Ilona Jonkisz 14
3A Joanna Kasperek 16
4A Aneta Gawlas 20
4B Małgorzata Osuch-Golonka 19
4c Jolanta Mżyk 6
5A Katarzyna Czupryniak 27
5B Dorota Duława 18
5C Bożena Małachowska 32
5D Paulina Majewska-Świgoń24
6A Edyta Sobczyk-Wiśniewska31
6B Danuta Seklecka25
7A Agnieszka Rybak-Żuber23
7B Magdalena Balcy15
8A Katarzyna Dobija 22
8B Liliana Lepczyńska34
KLASY GIMNAZJALNE
3A Agnieszka Wielicka-Biedrońska 28
3B Anita Ulrych33