Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Jana Pawła II w Rudzicy

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Początek września to koniec wakacji, ale też początek roku szkolnego. To dzień powrotu. Powrotu do szkolnych murów, przyjaciół, codziennych wyzwań. To również czas powrotu wspomnień do wydarzeń tak istotnych dla biegu naszej historii, pamiętnego września 1939 roku.

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020 rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego. Następnie Pani dyrektor Alicja Radgowska, powitała wszystkich uczniów - szczególnie tych, którzy rozpoczynają edukację, przybyłych rodziców i wszystkich pracowników szkoły.W swoim wystąpieniu stwierdziła, że zarówno ona jak i nauczyciele będą dążyć do tego, aby szkoła była efektywna w nauczaniu i wychowaniu, aby panowała przyjazna atmosfera, żeby dzieci przychodziły do niej z radością, osiągały sukcesy, realizowały swoje marzenia.

zdjęcie

Głos zabrała również przedstawicielka Rady rodziców pani Magdalena Wawak. Nawiązując do obchodów 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej życzyła uczniom, aby nigdy nie musiały powiedzieć: Idę walczyć, mamo. Żeby nowy rok szkolny był dla nich owocny, a zdobywanie wiedzy było przyjemnością.

Program artystyczny przygotowały klasy trzecie pod opieką wychowawców. Dzieci swoim występem wprowadziły miłą i wesołą atmosferę. W wierszach i piosenkach przedstawiły szkołę jako miejsce, gdzie można nawiązywać relacje koleżeńskie, rozwijać pasje i zainteresowania. Wspomnienia z wakacji sprawiły, że przez moment nikt nie myślał, że letni odpoczynek już za nami.

zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie

Nie pozostaje nam nic innego, jak przyjąć nowy rok szkolny z otwartym sercem i umysłem.