Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Jana Pawła II w Rudzicy

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

W poniedziałek, 4 września b. r. o godzinie 9:00 odbyła się w naszej placówce uroczysta inauguracja roku szkolnego 2017/2018. W hali licznie zgromadzili się uczniowie, nauczyciele oraz rodzice. Swoją obecnością zaszczycili także zaproszeni goście: ksiądz proboszcz Jacek Wójcik, pastor Piotr Janik, przewodniczący Rady Powiatu Bielskiego Jan Borowski, radni Gminy Jasienica w osobach Zofii Polok oraz Czesława Gawlasa.

Wśród uczestników uroczystości niewątpliwie znalazło się wielu takich, którym żal było wspaniałych, beztroskich wakacji oraz słonecznego lata. Jednak po obejrzeniu humorystycznego programu artystycznego w wykonaniu uczniów naszej szkoły równie wielu postanowiło zaakceptować fakt rozpoczęcia się kolejnego roku szkolnego z nadzieją i przyjąć nowe wyzwania jakie nam daje z optymizmem. Rok szkolny 2017/2018 należy do wyjątkowych z uwagi na powstanie ośmioklasowej szkoły podstawowej oraz włączenie pozostałych klas gimnazjalnych do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. Ponadto w rym roku szkolnym w naszej placówce naukę pobierać będzie 155 przedszkolaków i aż 408 uczniów.

zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie

U progu nowego roku szkolnego życzymy szanownej Dyrekcji, nauczycielom oraz pozostałym pracownikom szkoły wytrwałości i cierpliwości, zaś wszystkim uczniom zapału w zdobywaniu wiedzy.