Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Jana Pawła II w Rudzicy

Zarząd Rady Rodziców Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego w Rudzicy

PRZEWODNICZĄCA:Beata Kohut

W-CE PRZEWODNICZĄCEJ:Beata Lorańczyk

SKARBNIK: Izabela Borowiec

Bank Spółdzielczy w Jasienicy zaświadcza, że prowadzi rachunek : RADA RODZICÓW przy ZSP w Rudzicy o numerze
72 8117 0003 0008 9991 2000 0010