Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Jana Pawła II w Rudzicy

Zarząd Rady Rodziców Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego w Rudzicy

PRZEWODNICZĄCY:Iwona Fajkis

W-CE PRZEWODNICZĄCY:Grzegorz Krzempek

SKARBNIK: Izabela Borowiec

SEKRETARZ: Beata Kohut

Bank Spółdzielczy w Jasienicy zaświadcza, że prowadzi rachunek : RADA RODZICÓW przy ZSP w Rudzicy o numerze
72 8117 0003 0008 9991 2000 0010