Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Jana Pawła II w Rudzicy

Rekrutacja do klasy I 2019/2020