Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Jana Pawła II w Rudzicy

Rekrutacja przedszkole 2019/2020

W przedszkolu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im.Jana Pawła II w Rudzicy jest 36 wolnych miejsc dla dzeci przedszkolnych przystępujących do rekrutacji w roku szkolnym 2019/20