Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Jana Pawła II w Rudzicy

Program dydaktyczny

W naszym przedszkolu realizujemy program „Od przedszkolaka do pierwszaka” dostosowany do podstawy programowej z 2017 roku.

„Przygoda z uśmiechem” to cykl książek, na którym pracują dzieci 3,4 letnie. Rozbudza on naturalną potrzebę twórczej ekspresji u dziecka, zaprasza je do świata sztuki i wyobraźni, a za pośrednictwem rozmaitych form artystycznych zachęca do nauki pisania i czytania, a także rozwija logiczne myślenie.

Starsze dzieci realizują cykl: „Tropiciele”. Dzięki ”Tropicielom” dziecko poznaje otaczający je świat, w tym normy społeczne, swoje prawa i obowiązki, zasady funkcjonowania obok drugiego człowieka, poszanowania przyrody. Dziecko poznaje też siebie oraz uczy się samodzielności i wiary we własne siły. Cykl przygotowano zgodnie z radami psychologa, aby zabawa w tropicieli przyczyniała się do równomiernego rozwoju dziecka – tak w sferze społecznej, jak i w innych obszarach.

Powrót