Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Jana Pawła II w Rudzicy

SPOTKANIE Z PANIĄ POLICJANTKĄ

Uczniowie naszej szkoły gościli przedstawiciela Komendy Policji. Podczas spotkania mieli okazję porozmawiać o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się podczas jazdy rowerem. Nasz Gość zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na pieszego, omówił sposoby unikania lub pokonywania ich. Ponadto podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które od września należy nosić obowiązkowo. Uczniowie odpowiadali na zadawane pytania, wykazali się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podawali liczne przykłady niewłaściwego zachowania się. szkoła