Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Jana Pawła II w Rudzicy