Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Jana Pawła II w Rudzicy

X Szkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej

Tegoroczna edycja Szkolnego Konkursu Pieśni Patriotycznej odbyła się we wtorek 30 października i wpisała się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W konkursie wzięło udział aż osiemnastu uczestników z klas IV – VIII (opiekunowie: Beata Borowska, Beata Rybarska). Prezentowany repertuar dotyczył różnych okresów historii naszej Ojczyzny, odznaczał się bogactwem tekstów i różnorodnością muzycznego nastroju. Oprócz popularnych pieśni legionowych (I Brygada, Piechota, O mój rozmarynie) pojawiły się piosenki związane z Powstaniem Warszawskim w 1944 roku (Pałacyk Michla, Sanitariuszka Małgorzatka), z historią Solidarności (Ojczyzno ma, Polskie skrzydła, Miejcie nadzieję) oraz skomponowane w ostatnich latach piosenki takie jak Dziewczyna z granatem w ręce czy Syberiada. Uczestnicy konkursu wykazali się nie tylko umiejętnościami wokalnymi, ale także bardzo dużym zaangażowaniem emocjonalnym wywołującym wśród słuchaczy nastrój powagi i wzruszenia. Obok śpiewu solowego rozbrzmiewał również zaangażowany śpiew publiczności wykonującej pieśni legionowe oraz „Mazurka Dąbrowskiego”. Organizatorem konkursu była Beata Borowska, która pełniła również funkcję akompaniatora i prowadzącego uroczystość. Dekorację sali gimnastycznej przygotował wraz z uczniami Pan Karol Lepczyński. Nad nagłośnieniem wzorowo czuwali uczniowie: Jakub Mendrek oraz Mateusz Czakon. Jury w składzie: Pani Dyrektor Alicja Radgowska, Pani Dyrektor Anna Malchar, Pani Joanna Kasperek wyłoniło długą listę laureatów w dwóch kategoriach: uczniów klas IV,V oraz uczniów klas VI-VIII.

A oto laureaci konkursu kategoria: uczniowie klas IV –V:

Wyróżnienia:Laura Haramus,Malwina Banasiewicz, Magdalena Działo, Klaudia Kamińska, Katarzyna Kraj, Zofia Stusek, Oliwia Zienkiewicz

Laureaci konkursu kategoria: uczniowie klas VI –VIII:

Wyróżnienia:Zofia Wawrzeczko, Maria Feruga, Wiktoria Bartosik, Dominika Fabiańczyk

szkoła szkoła

Serdecznie gratulujemy wszystkim wykonawcom pięknego występu!