Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Jana Pawła II w Rudzicy

Uroczyste otwarcie budynku zaplecza sportowego w Rudzicy

Trzeciego grudnia w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji oddania do użytku budynku przy obiektach sportowych. Po mszy świętej zaproszeni goście rozpoczęli zwiedzanie nowo wybudowanego obiektu sportowego.

Następnie w hali naszej szkoły zaprezentowano przedstawienie zatytułowane „100 lat Niepodległej w Rudzicy”. Spektakl ten był dedykowany ludziom, którzy tworzyli piękno naszej miejscowości. Stał się hołdem wobec tych, którzy często kierując się tylko potrzebą serca, wznosili budynki, w wierszach i obrazach zatrzymywali koloryt Rudzicy, a w krzewieniu tradycji odnajdywali źródło piękna i dobra.

Uczniowie-aktorzy „zabrali” nas w podróż w czasie z pejzażami Rudzicy w tle i z poezją Juliusza Wątroby i Heleny Miklar na ustach. Mogliśmy zobaczyć na ekranie, jak bardzo zmieniła się na korzyść nasza miejscowość ,i jak ogromny wpływ, na jej obecny, wyjątkowy kształt, mieli i mają ludzie.

Każdy z wierszy odnosił się do tego, co jest istotą Małej Ojczyzny- to pamięć o przodkach, podtrzymywanie tradycji , piękne i mądre życie dla bliźniego z pieśnią na ustach i dobrym słowem. Dlatego też w epilogu tego przedstawienia usłyszeliśmy słowa napisane piórem Juliusza Wątroby:


…jesteśmy po to, by świadczyć o Ziemi,
która jest naszą ostoją i gniazdem,
co mową wieków, milczeniem kamieni
wciąż sens nadaje życia chwili każdej…
…jesteśmy po to, by pamięcią sklejać
przyszłość z przeszłością w serdeczne ognisko
by nasza wiara, miłość i nadzieja
była przy grobach i nowych kołyskach…
…jesteśmy po to, by nieba podnieść
drzewo, świątynię, ludzi, żniwne pole…
…jesteśmy po to, by przeminąć godnie
w długim łańcuchu rudzickich pokoleń … zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie