Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Jana Pawła II w Rudzicy

Obchodzimy 100 rocznicę odzyskania niepodległości

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości to szczególny moment w historii, w którym przyszło nam żyć. Jan Paweł II, patron naszej szkoły mówił, że “wolność nie jest dana raz na zawsze. Trzeba ją stale zdobywać.” Jesteśmy spadkobiercami tego wielkiego daru, któremu na imię Polska. Jesteśmy tymi, którym została powierzona troska o naszą Ojczyznę. I to od nas zależy, jaka będzie Polska.

Wspólne świętowanie tej ważnej rocznicy, w naszej szkole miało miejsce 9 listopada. Tego dnia cała społeczność szkolna, odświętnie ubrana i przystrojona biało- czerwonymi kotylionami zgromadziła się na auli. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego, razem ze szkolnym chórem odśpiewaliśmy hymn naszej szkoły, który zaczyna się słowami “Wszystko, co najpiękniejsze zawsze jest przed nami...”. Po hymnie obejrzeliśmy pierwszą część filmu przybliżającego niezwykłą historię naszego narodu. szkoła szkoła

Następnie rozpoczął się konkurs recytatorski: “W kręgu poezji i prozy Karola Wojtyły - Jan Paweł II nauczycielem miłości do Ojczyzny”. Czternaście uczennic z dwunastu klas zmierzyło się z pięknymi i bardzo trudnymi utworami naszego wielkiego Polaka. Usłyszeliśmy fragmenty poematów “Myśląc Ojczyzna”, “Mousike”, niektóre “Sonety” czy “Ucztę czarnoleską”. Recytacja wzbogacona była muzyką Fryderyka Chopina oraz prezentacją multimedialną, które wspólnie tworzyły tło do deklamowanych utworów. Pierwszą część konkursu, piosenką “Syberiada”, zakończyła “śpiewająco” Dominika Miklar, jedna z laureatek przeprowadzonego kilka dni wcześniej konkursu pieśni patriotycznej..

Drugą część konkursu, w której wystąpiły uczennice klas VII, VIII i 3 gimnazjum poprzedziła emisja kolejnego odcinka filmu o trudnej walce naszych rodaków o wolną Polskę. A na czas obrad jury cała społeczność szkolna włączyła się w śpiew pieśni patriotycznych.

szkoła szkoła szkoła szkoła szkoła szkoła szkoła szkoła

Konkurs oceniało jury w składzie: Pan Juliusz Wątroba oraz Panie Dyrektor: Anna Malchar i Iwona Szcząchor. Biorąc pod uwagę znajomość i interpretację tekstu, dykcję i postawę jury wyłoniło laureatów w dwóch kategoriach wiekowych.

A oto laureaci konkursu kategoria: uczniowie klas V –VI:

Laureaci konkursu kategoria: uczniowie klas VII –VIII i III gimnazjum: