Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Jana Pawła II w Rudzicy

Obchodzimy 100 rocznicę odzyskania niepodległości

Tegoroczne Święto 100 rocznicę odzyskania niepodległości obchodziliśmy 9 listopada, od wspólnego odśpiewania hymnu szkoły.

szkoła szkoła

Następnie rozpoczął się konkurs recytatorski "W kręgu poezji i prozy Jana Pawła II - Jan Paweł II nauczyciel miłości do ojczyzny".

szkoła szkoła szkoła szkoła szkoła szkoła szkoła szkoła

Jury w składzie: Pan Julisz Wątroba, Pani Dyrektor Iwona Szcząchor, Pani Dyrektor Anna Malchar, wyłoniło długą laureatów w dwóch kategoriach: uczniów klas IV,V oraz uczniów klas VI-VIII.

A oto laureaci konkursu kategoria: uczniowie klas V –VI:

Laureaci konkursu kategoria: uczniowie klas VII –VIII i III gimnazjum: