Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Jana Pawła II w Rudzicy

Święto Niepodległości

Tegoroczne Święto Niepodległości nasza szkoła uczciła ósmego listopada w przedstawieniu „Polska to ważna rzecz!”.Głównym celem akademii było promowanie wartości patriotycznych poprzez odwołanie się do ważnych historycznych wydarzeń, które miały miejsce podczas zaborów. Uczniowie z koła teatralnego „przenieśli” widzów do Reggio ,gdzie wśród legionistów powstał „Mazurek Dąbrowskiego”. Potem recytowano fragmenty „Reduty Ordona” Adama Mickiewicza, by przypomnieć uczniom powstanie listopadowe. Jednak najbardziej wzruszającą sceną był moment, gdy oddano klimatem i emocjami prześladowanie dzieci we Wrześni , które, broniąc języka ojczystego, zostały ukarane. Między krótkimi etiudami narratorzy opowiadali o okolicznościach upadku państwa polskiego, o powstaniach i o odzyskaniu po I wojnie światowej niepodległości.

Jednak akademia nie zakończyła się, jak zwykle, szczęśliwie. Wyszła upersonifikowana Polska (dziewczyna w białej ,długiej sukni z przepasaną przez ramię czerwoną szarfą), która płacząc powiedziała, że umiera, bo nie podoba jej się sytuacja społeczna, polityczna i moralna w kraju. Tu pojawiły się krótkie etiudy przedstawiające obraz zdemoralizowanego świata w internecie, w szkole, w codzienności. Polska była zrozpaczona! Na szczęście wyszły dwie uczennice, które zaczęły pocieszać Dziewczynę-Polskę, mówiąc:

Wobec takich argumentów Dziewczyna-Polska podniosła z dumą biało-czerwoną flagę i uśmiechnęła się do widzów.

szkoła szkoła szkoła szkoła szkoła szkoła szkoła