Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Jana Pawła II w Rudzicy

Nauczyciele ZSP w Rudzicy

Dyrektor szkoły: Alicja Radgowska

Wicedyrektor szkoły: Anna Malchar, Iwona Szcząchor

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA Paulina Bierska, Renata Blak, Łucja Gapska, Bernadeta Gawlas, Anna Iskrzycka, Katarzyna Jędrysik, Urszula Miklar, Beata Pisarek, Jolanta Sapeta Krystyna Więzik-Neter, Elżbieta Zontek, Ewelina Zubrzyńska
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Ilona Jonkisz, Barbara Szimke, Joanna Kasperek, Barbara Gawlik, Iwona Trojańczyk, Katarzyna Siemienik
JĘZYK POLSKI Katarzyna Dobija, Agnieszka Rycak-Żuber, Edyta Sobczyk Wiśniewska, Paulina Majewska-Świgoń
HISTORIA Bożena Małachowska, Jolanta Mżyk
WOS Jolanta Mżyk
JĘZYK ANGIELSKI Katarzyna Czupryniak,Anita Ulrych, Joanna Konopka, Joanna Sereta
JĘZYK NIEMIECKI Aneta Chrapek
MATEMATYKA Alicja Radgowska, Magdalena Balcy, Stanisław Biedroński, Iwona Szcząchor, Małgorzata Osuch-Golonka
PRZYRODA Anna Malchar, Danuta Seklecka
BIOLOGIA Agnieszka Wielicka - Biedrońska
GEOGRAFIA Joanna Świńczyk
CHEMIA Danuta Seklecka
FIZYKA Danuta Seklecka
MUZYKA Beata Borowska, Beata Rybarska
PLASTYKA Karol Lepczyński, Barbara Szimke
ZAJĘCIA TECHNICZNE/TECHNIKA Karol Lepczyński, Ewa Barteczek
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE/INFORMATYKA Joanna Świńczyk, Dorota Duława
ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE Betata Rybarska
WYCHOWANIE FIZYCZNE Liliana Lepczyńska, Aneta Gawlas, Mirosław Chmielewski, Arkadiusz Sojka
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE Jolata Mżyk
RELIGIA KATOLICKA ks.Wojciech Grzegorzek, ks. Robert Szymocha, Katarzyna Łagowska
RELIGIA EWANGELICKA ks.Piotr Janik