Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Jana Pawła II w Rudzicy

Nauczyciele ZSP w Rudzicy

Dyrektor szkoły: Alicja Radgowska

Wicedyrektor szkoły: Anna Malchar, Iwona Szcząchor

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA Renata Blak, Patrycja Czech, Łucja Gapska, Bernadeta Gawlas, Anna Iskrzycka, Katarzyna Jędrysik, Edyta Stokłosa, Katarzyna Siemienik, Urszula Miklar, Beata Pisarek, Krystyna Więzik-Neter, Elżbieta Zontek
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Maria Jonkisz,Ilona Jonkisz, Barbara Szimke, Joanna Kasperek, Barbara Gawlik, Iwona Trojańczyk
JĘZYK POLSKI Katarzyna Dobija, Agnieszka Rycak-Żuber, Edyta Sobczyk Wiśniewska
HISTORIA Bożena Małachowska, Jolanta Mżyk
WOS Jolanta Mżyk
JĘZYK ANGIELSKI Katarzyna Czupryniak,Anita Ulrych, Joanna Konopka, Joanna Sereta
JĘZYK NIEMIECKI Aneta Chrapek, Agnieszka Lanc
MATEMATYKA Alicja Radgowska, Magdalena Balcy, Stanisław Biedroński, Iwona Szcząchor
PRZYRODA Anna Malchar, Danuta Seklecka, Joanna Sereta
GEOGRAFIA Joanna Budny
CHEMIA Danuta Seklecka
FIZYKA Danuta Seklecka
MUZYKA Beata Borowska, Beata Rybarska
PLASTYKA Karol Lepczyński
ZAJĘCIA TECHNICZNE/TECHNIKA Karol Lepczyński, Ewa Barteczek
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE/INFORMATYKA Joanna Budny, Dorota Duława
ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE Betata Rybarska
WYCHOWANIE FIZYCZNE Liliana Lepczyńska, Mariusz Dziadek, Arkadiusz Sojka
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE Jolata Mżyk
RELIGIA KATOLICKA ks.Wojciech Grzegorzek, ks. Robert Szymocha, Katarzyna Łagowska
RELIGIA EWANGELICKA ks.Piotr Janik