Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Jana Pawła II w Rudzicy

Dzień Edukacji Narodowej

12 października 2018 roku uroczyście świętowaliśmy w naszej szkole Dzień Komisji Edukacji Narodowej. W uroczystości licznie uczestniczyli nauczyciele, rodzice i uczniowie. Podczas akademii uczniowie kl. 3a i 6b pod opieką P. Joanny Kasperek zaprezentowali humorystyczny program artystyczny zatytułowany "Pani Na Opak". Na scenie zaprezentował się również szkolny chór pod kierownictwem P.Beaty Borowskiej i P.Beaty Rybarskiej. O oprawę plastyczną zadbały P. Magdalena Balcy, P.Barbara Szimke i P. Joanna Konopka. Na zakończenie życzenia i słowa podziękowania, za trud włożony w wychowanie i nauczanie dzieci, skierowała do zebranych gości Przewodnicząca Rady Rodziców P. Beata Kohut oraz P. Dyrektor.

szkoła szkoła szkoła szkoła szkoła szkoła