Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Jana Pawła II w Rudzicy

Maraton czytelniczy

7 grudnia miał miejsce trzeci maraton czytelniczy. Tym razem dedykowany był on uczniom klas V i VI, którzy do tej pory zdominowani przez starszych kolegów-czytelników, postanowili zaprezentować na forum swoje preferencje czytelnicze i licznie stawili się na spotkanie (prym wiodły klasa 5c reprezentowana przez: Zosię Stusek, Milenę Malchar, Oliwię Zienkiewicz i Kamila Talika oraz klasa 6a reprezentowana przez: Nikolę Mencnaowską, Lilianę i Malwinę Banasiewicz, Dominikę Ryczko, Sebastiana Sojkę, Zuzannę Stusek, Julię Zienkiewicz, Zosię Wawrzeczko, Weronikę Świńczyk i Julię Jękal). Rozpoczęło się ono o 17.00 prezentacją nowości wydawniczych i obowiązkowych pozycji książkowych przygotowanych przez nauczycieli (reprezentowanych tu przez Panią Edytę Soczyk-Wiśniewską i Bożenę Małachowską). Następnie rozpoczęto wspólne, głośne czytanie wybranej przez młodzież lektury: "Na tropie Czarnego Klejnotu. Tom 1. Klucz do zagadki", autorstwa Anieli Cholewińskiej-Szkolik. Jest to seria kryminalno-sensacyjnych powieści pełnych zabawnych sytuacji, intryg, poszukiwania skarbów, szkolnych przygód i przyjaźni.

W przerwie młodzież mogła zregenerować siły, racząc się przyniesionymi smakołykami i pyszną pizzą ufundowaną przez Radę Rodziców (dziękujemy!).

Następnie uczniowie wprowadzeni w czytelniczy klimat rozpoczęli prezentacje książek, które chcieli polecić i zarekomendować swoim rówieśnikom oraz odczytali ich fragmenty. Ta część spotkania ukazała, jak szerokie są zainteresowania, fascynacje i preferencje czytelnicze młodzieży, która chętnie sięga zarówno po literaturę młodzieżową i science fiction jak i tą poruszającą aktualne problemy społeczne.

Piątkowe spotkanie, które zakończyło się o godzinie 20, należy zaliczyć do bardzo owocnych, a maraton uznać za znakomite spotkanie z literaturą i kulturalne rozpoczęcie weekendu!

Bożena Małachowska

szkoła szkoła szkoła