Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Jana Pawła II w Rudzicy

XI Konkurs Znajomości Lektur

12 kwietnia 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Rudzicy, odbył się po raz XI Międzyszkolny Konkurs Znajomości Lektur, dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych naszej gminy. Tegoroczny konkurs przebiegał pod hasłem ,, Magiczne podróże po literaturze”, a patronat nad nim objął Wójt Gminy Jasienica - Janusz Pierzyna.

W konkursie wzięło udział 9 czteroosobowych zespołów z: Iłownicy klasa A i B, Jasienicy klasa C i D, Międzyrzecza, Rudzicy klasy A, B, C, oraz Wieszcząt. Tak więc w literackich zmaganiach uczestniczyło 36 miłośników książek. Celem konkursu było przede wszystkim propagowanie kultury czytelniczej, rozbudzanie pasji czytania, umiejętne przekazywanie zapamiętanych wiadomości, a także kształtowanie ,,zdrowego” współzawodnictwa. Inspirację do wszystkich konkurencji stanowiły wybrane wiersze, baśnie i książki dla dzieci o tematyce przygodowo - podróżniczej. Zmagania konkursowe poszczególnych zespołów oceniała komisja w składzie: Magdalena Waliczek – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy, Magdalena Wacławik – kierownik biblioteki Filii w Rudzicy, Elżbieta Markiewicz – bibliotekarka z ZSP w Rudzicy. Zadania konkursowe były różnorodne i nie należały do najłatwiejszych. Mimo to, uczestnicy konkursu wykazali się świetną znajomością lektur, zaangażowaniem, wytrwałością oraz umiejętnością współdziałania w zespole.

Jury przyznało: I miejsce zespołowi klasy III a z ZSP w Rudzicy w składzie: Emilia Kaliwoda, Michalina Michniok, Nikola Sojka, Magdalena Węglorz, II miejsce zespołowi z ZSP w Międzyrzeczu w składzie: Maciej Czarniecki, Marcin Kulpa, Urszula Smalcerz, Paweł Sygut, III miejsce ex aequo zespołom z klasy III b (Natalia Badura, Karolina Kruczek, Zuzanna Targosz, Zuzanna Więcławek) i III c (Magdalena Działo, Kornel Fajkis, Laura Haramus, Krystian Malarz) z ZSP w Rudzicy. Pozostałe zespoły otrzymały wyróżnienia. Wszystkich uczestników konkursu obdarowano nagrodami książkowymi, dyplomami oraz słodyczami. Całe spotkanie miłośników książek było bardzo udane i przebiegało w miłej atmosferze.

Organizatorzy konkursu składają serdeczne podziękowania jurorom za rzetelną pracę w komisji, nauczycielom i uczniom za liczny udział, wspaniałą współpracę oraz wysiłek włożony w przygotowanie się do konkursu.

Organizatorzy: Dyrektor i nauczyciele ZSP w Rudzicy: Alicja Radgowska, Anna Malchar, Barbara Gawlik, Maria Jonkisz, Ilona Jonkisz

zdjęcie zdjęcie zdjęcie