Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Jana Pawła II w Rudzicy

Kontakt

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II
w Rudzicy

ADRES:43-394 Rudzica 52 woj. śląskie

NUMER TELEFONU/FAX: 033/8152718

E-mail: zsprudzica@gmail.com

Inspektor Ochrony Danych - p. Magdalena Wiśniewska

e-mail: kontakt@dpo24.pl