Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Jana Pawła II w Rudzicy

Gminny etap powiatowego konkursu ,,Lepiej zapobiegać niż leczyć”

28 lutego 2018 r. uczennice klasy VII naszej szkoły: Martyna Lis, Dominika Miklar, Malwina Szlapińska uczestniczyły w gminnym etapie powiatowego konkursu ,,Lepiej zapobiegać niż leczyć”. W konkursie wzięło udział 8 szkół podstawowych z naszej gminy. Test składał się z 20 pytań jednokrotnego wyboru. Czas na rozwiązanie wynosił 30 minut.Tematyka zadań konkursowych dotykała następujących zagadnień:udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zasad zdrowego odżywiania, chorób cywilizacyjnych, uzależnień, promowania aktywności fizycznej.

Do etapu powiatowego została zakwalifikowana drużyna uczniów Szkoły Podstawowej z Międzyrzecza. Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy.

Naszym uczennicom gratulujemy wiedzy z zakresu profilaktyki zdrowia

szkoła szkoła