Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Jana Pawła II w Rudzicy

Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek

Szkolny Konkurs Kolęd odbył się 21 grudnia 2018 roku na hali gimnastycznej w naszej szkole. Wzięło w nim udział 14 podmiotów wykonawczych z klas IV-VIII, w tym trzynastu solistów oraz jeden duet wokalny. W programie znalazło się znacznie więcej współczesnych kolęd niż było to w roku ubiegłym, co spotkało się z żywym zainteresowaniem publiczności.

Komisja oceniająca w składzie pani Dyrektor Alicja Radgowska, pani Dyrektor Anna Malchar oraz pani Joanna Kasperek ze względu na wysoki poziom wykonania przyznała wyróżnienia, III, II, I miejsca ex aequo oraz Grand Prix.