Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Jana Pawła II w Rudzicy

XV KONKURS DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZKÓŁ Z TERENU POWIATU BIELSKIEGO pt. „CZŁOWIEK A ŚRODOWISKO” pod patronatem Starosty Bielskiego

12 października 2018r. w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej, odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom XV jubileuszowej edycji powiatowego konkursu ekologicznego „Człowiek a środowisko”. Głównym celem konkursu było rozbudzanie świadomości ekologicznej - życia w czystym środowisku naturalnym. Spośród nadesłanych prac wyróżniono uczniów naszej szkoły. W kategorii prace plastyczne:

Członkowie komisji podziękowali uczestnikom za udział w konkursie, pomysłowość i kreatywność prac, samodzielność wykonania, poczucie piękna i estetyki, a także interesujący przekaz opisujący emocje i relacje dotyczące roli środowiska naturalnego w życiu każdego człowieka.

szkoła