Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Jana Pawła II w Rudzicy

Powiatowy Konkurs Ekologiczny "Człowiek a środowisko"

W Starostwie Powiatowym w Bielsku- Białej 8 grudnia 2017r.odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom XIV edycji powiatowego konkursu ekologicznego „Człowiek a środowisko”.

Spośród 318 prac wyróżniono naszych uczniów: Wyróżnienie otrzymali:

Członkowie komisji podziękowali uczestnikom za udział w konkursie, pomysłowość i kreatywność prac, samodzielność wykonania, poczucie piękna i estetyki, a także interesujący przekaz opisujący emocje i relacje dotyczące roli środowiska naturalnego w życiu każdego człowieka.

W 2018 roku organizatorzy zapraszają do następnej, jubileuszowej edycji konkursu!

szkoła