Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Jana Pawła II w Rudzicy

Audycja muzyczna "Tajemnice instrumentów muzycznych - klarnety i saksofony"

W dniu 12 maja cała społeczność uczniowska naszej szkoły wzięła udział w audycji muzycznej pt. "Tajemnice instrumentów muzycznych - klarnety i saksofony". Projekt ten zorganizowało Bielskie Towarzystwo Muzyczne przy współudziale środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach ogólnopolskiego cyklu koncertów "Kultura dostępna". Celem audycji było nie tylko wysłuchanie na żywo granych przez bielskich artystów utworów, uwrażliwienie na muzykę artystyczną wykonywaną podczas koncertu, ale również poznanie instrumentów dętych pojedynczostroikowych, do których należy klarnet, saksofon oraz ich odmiany. Uczniowie zostali zapoznani z budową oraz brzmieniem klarnetu, klarnetu basowego oraz saksofonu sopranowego, altowego oraz barytonowego na przykładach muzycznych żróżnicowanych nastrojowo oraz stylistycznie. Wykonawcy: Tomasz Gmyrek - saksofon sopranowy, altowy, barytonowy; Łukasz Iskrzycki - klarnet, klarnet basowy, fortepian - Małgorzata Surowiak-Then. Słowo o instrumentach i utworach przygotowała i przedstawiła Urszula Mizia. Uczniowie przyjęli muzyków bardzo entuzjastycznie, a przedstawiony program wysłuchali w skupieniu. Rozmowa podsumowująca i trafne odpowiedzi dzieci i młodzieży świadczyły o zrozumieniu przekazanych treści.

szkoła szkoła szkoła