Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Jana Pawła II w Rudzicy

KONCERT Z MUZYKĄ KU NIEPODLEGŁOŚCI

26 października 2019 roku odbył się w naszej szkole koncert "Z muzyką ku niepodległości", celem którego było uczczenie 100 rocznicy odzyskania niepodległości, a także poszerzenie wiedzy z zakresu polskiej pieśni hymnicznej i patriotycznej. Polska po odzyskaniu niepodległości nie posiadała w latach 1918-1927 oficjalnego hymnu narodowego. Jako nieoficjalne hymny śpiewano w tym czasie ­Bogurodzicę, Boże coś Polskę, Warszawiankę, Rotę. Prezentacje muzyczne hymnów opatrzone były komentarzem słownym dotyczącym dziejów hymnów i chronologią wydarzeń z okresu odzyskiwania niezależnego bytu państwowego przez Polskę. Wspomniani zostali ojcowie niepodległości: Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Wojciech Korfanty oraz wirtuoz, kompozytor i polityk Ignacy Jan Paderewski. Koncert zakończył się wspólnym odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego.

W czasie koncertu wystąpili: Joanna Korpiela - Jatkowska - śpiew, Urszula Mizia - wiolonczela, prowadzenie, Janusz Kohut - instrument klawiszowy

szkoła