Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Jana Pawła II w Rudzicy

Oferta zajęć pozalekcyjnych
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym
w roku szkolnym 2017/2018