Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Jana Pawła II w Rudzicy

Kalendarium roku szkolnego 2017/2018