Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Jana Pawła II w Rudzicy

Historia przedszkola

Pierwsza wzmianka na temat przedszkola w Rudzicy pochodzi z 1945 (kroniki przedszkolnej). Po zakończeniu działań wojennych funkcjonowało ono w budynku pani Sobikowej. Ówcześnie w roku szkolnym (1945/1946) zapisano 75 dzieci. Warunki nie były najlepsze, toteż w 1946 roku odnowiono salę na tzw. „Faranówce” i przeznaczono ją dla przedszkola. Nauczaniem przedszkolnym zajmowała się pani, która należała do grona pedagogicznego w szkole.

W 1948 roku rozpoczęto budowę nowego przedszkola, które oddano do użytku 20 października 1952r. Budynek prezentował się okazale, jak na owe czasy. Został on nowocześnie umeblowany i wyposażony w ważniejsze pomoce naukowe. Kierownikiem placówki była pani Janina Cichoń (Janina Gaczyńska), która zarządzała przedszkolem do 1978 r. W latach 1978-1998 funkcję dyrektora pełniła pani Maria Gawlas. Przez ostatnie lata , kiedy przedszkole funkcjonowało jako samodzielny organ, dyrektorem była mgr Bernadeta Gawlas(1998-2004).

Bardzo ważną rolę, w dobrym funkcjonowaniu tej placówki, pełnił Komitet Rodzicielski, który organizował różne imprezy i uroczystości, by w ten sposób pozyskiwać fundusze dla przedszkolaków. Przeznaczono je na pomoce naukowe, zabawki i niezbędne remonty.

W 2001 roku rozpoczęła się rozbudowa budynku na potrzeby szkoły. Powstała nowa kondygnacja i połączono przedszkole przewiązką ze szkołą.
W 2004 roku powstał Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzicy, gdzie dyrektorem zostaje mgr Alicja Radgowska.

Opracowano na podstawie kroniki z lat 1945-2004.

Powrót