Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Jana Pawła II w Rudzicy

Historia naszej szkoły

1 | 2|3|4

W związku z reformą szkolnictwa (rok 1999/2000) powstaje gimnazjum, a szkoła zmienia nazwę na Zespół Szkół w Rudzicy. W tych latach przeprowadzono inwestycje budowlane polegające na adaptacji pomieszczeń dla potrzeb gimnazjalistów. Natomiast w 2001 roku dobudowano nad przedszkolem sale lekcyjne dla uczniów kl. I-III.

W 2004 roku powstaje Zespół Szkolno-Przedszkolny, którego dyrektorem zostaje pani Alicja Radgowska.

Listopad 2005, to wyjątkowy moment w dziejach szkoły. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Rudzicy otrzymał imię Jana Pawła II oraz poświęcony został sztandar. Dla społeczności szkolnej to nowe ,wzruszające doświadczenie, bo wnikliwie poznali postać patrona.

Szkoła w Rudzicy stale się rozwija. Nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje na różnych kursach doskonalących. Uatrakcyjniają zajęcia, bo stosują różnorodne metody aktywizujące i korzystają z ciekawych pomocy dydaktycznych. Baza szkoły również się poszerza i unowocześnia. Uczniowie i nauczyciele głęboko w to wierzą, że przy takim tempie rozwoju szkoła marzeń stanie się rzeczywistością.

Opracowano na podstawie książki: „Szkoła w Rudzicy, jubileusz 1952-2002”.