Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Jana Pawła II w Rudzicy

Historia naszej szkoły

1 | 2|3|4

Wtedy szkoła pełniła bardzo ważną rolę we wsi. Obok zajęć obowiązkowych, działał tu Uniwersytet Powszechny dla dorastającej młodzieży i starszych. Program obejmował : kurs szycia, zagadnienia z prawa, medycynę, rolnictwo i podstawowe przedmioty. W szkole działał też zespół dramatyczny. Przygotowane przedstawienia prezentowano mieszkańcom. W 1965 r. powstało zaplecze sportowe: boisko, bieżnia, skocznia. W latach siedemdziesiątych zbudowano wodociąg.

W 1945 do 1974 szkołą w Rudzicy kierował Antoni Zuber, który obdarzony był wielkim talentem pedagogicznym, dlatego często wspominają go mieszkańcy. Prawdziwym autorytetem dla rudziczan nadal pozostaje-Alfons Urbaniec-długoletni nauczyciel i zastępca kierownika.

Do 1987 roku dyrektorem pozostaje Maria Fox, a po niej to stanowisko obejmuje (do roku 2004) Monika Giemza. W tych latach szkoła dbała o wszechstronny rozwój dzieci. Organizowano liczne koła zainteresowań i zajęcia pozalekcyjne. Zaowocowało to udziałem uczniów w konkursach, zawodach, olimpiadach, gdzie zdobywali oni wysokie lokaty.

W roku szkolnym 1997/98 powstała pracownia komputerowa, dzięki czemu uczniowie zgłębiali tajniki informatyki.