Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Jana Pawła II w Rudzicy

Historia naszej szkoły

1 | 2|3|4

Przed II wojną światową szkoła miała swoją siedzibę w budynku piętrowym nr 2, koło kościoła. Kierownikami byli m.in. Antoni Waszyca i Józef Balcar. Wskutek działań wojennych w 70% budynek został zniszczony. Jednak przystosowano ten gmach do szkolnego użytku (r.1945). Młodsze dzieci w tym czasie uczyły się w zamku.

W 1945 r. do szkoły zapisano 218 dzieci. Kierownikiem tej placówki został Antoni Zuber, on też rozpoczął pięcioletnie starania o budowę nowej szkoły.

Roboty budowlane rozpoczęły się 1 sierpnia 1950r., a 22 października tego roku uroczyście położono kamień węgielny. Przy budowie pracowało całe rudzickie społeczeństwo: rodzice, starsza młodzież, uczniowie.

Przeprowadzka do nowej szkoły odbyła się, przy udziale wychowanków, 24 marca 1952 roku. Na owe czasy budynek ten prezentował się niezwykle okazale.