Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Jana Pawła II w Rudzicy

Historia naszej szkoły

1 | 2|3|4

Pierwsza szkoła w Rudzicy istniała już prawdopodobnie w XV wieku , gdyż wiadomo , że kościół parafialny stał na pewno w 1335r. Obok kościołów najczęściej budowano też szkoły.

Informacje na ten temat znajdujemy w wizytacyjnym protokole z lat 1687-1688, gdzie zapisano , że we wsi Rudzica jest zniszczona szkoła, w której uczy z zawodu tkacz, Pławieński. Kolejna wzmianka pochodzi z roku 1809, kiedy przeprowadzono przegląd szkół Śląska Cieszyńskiego. Można w niej przeczytać, że szkoła w Rudzicy jest drewniana i bardzo zniszczona. Z polecenia arcyksięcia sasko-cieszyńskiego ma powstać nowy szkolny budynek. W tamtym czasie uczyło się 130 dzieci (1834 r.). Należy zaznaczyć , że w Rudzicy zawsze nauczano w języku polskim, mimo że wieś ta najpierw znajdowała się pod panowaniem czeskim ( średniowiecze) , a później przynależała do Austrii . W parafialnych kronikach można przeczytać, że karczmarz z Rudzicy oskarżył nauczyciela , Jerzego Sembola, że nie chce uczyć w języku niemieckim. Wtedy nadzorca z Bielska zażądał wyjaśnień. Otrzymał je od proboszcza, gminnego urzędnika i nauczyciela, którzy zgodnie stwierdzili , że nauka w Rudzicy zawsze odbywała się w języku ojczystym i nigdy nie mówiono tu po niemiecku. Wówczas nadzorca zadecydował ,że języka niemieckiego można uczyć się „po godzinach”.