Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Jana Pawła II w Rudzicy

Grupy przedszkolne

KATECHEZA odbywa się wg ustalonego harmonogramu. Katechezę prowadzi ks. Wojciech Grzegorzek i mgr Katarzyna Łagowska.

JĘZYK ANGIELSKI dla wszystkich grup wiekowych odbywa się w poniedziałki i w piątki wg ustalonego harmonogramu.