Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Jana Pawła II w Rudzicy

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Rudzicy

mgr Alicja Radgowska


Nauczyciel dyplomowany, posiadający kwalifikacje do nauczania: