Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Jana Pawła II w Rudzicy

O nas

WIZJA PRZEDSZKOLA: PRZEDSZKOLE DRUGIM DOMEM

  1. Przedszkole stwarza miłą i przyjazną dziecku atmosferę
  2. Stwarza warunki do właściwego rozwoju dziecka
  3. Zapewnia poczucie bezpieczeństwa
  4. Współpracuje z rodzicami w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym
  5. Realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego, mając na celu przygotowanie do dalszej edukacji

W naszym przedszkolu panuje ciepła, domowa atmosfera, co sprawia, że dzieci szybko adaptują się do nowych dla siebie warunków i z przyjemnością chodzą do przedszkola. Dzieci mają dużo czasu na zabawy dowolne, które są dla przedszkolaków najważniejszą dla prawidłowego rozwoju aktywnością. Poprzez zabawę dzieci uczą się ról społecznych, poznają swoje słabe i mocne strony, mogą odreagować przeżywane problemy.

Tworząc przyjazną atmosferę chcemy zapewnić dzieciom wspaniałe warunki do wszechstronnego rozwoju w poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji. Znając potrzeby dzieci zapewniamy: fachową opiekę, doskonale przygotowanych nauczycieli i personel pomocniczy, pomoc w wychowaniu dzieci w ścisłym współdziałaniu z rodziną.

Wszystkie dzieci otoczone są opieką psychologa, logopedy i pediatry.

Dostosowując się do potrzeb aktywnych zawodowo rodziców przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30.

Mamy grupy wiekowe:

Harmonogram imprez na rok szkolny 2018\2019 w Przedszkolu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rudzicy

Spotkanie z policjantem IX 2018
Teatr Banialuka X 2018 grupy starsze
Teatr Banialuka III 2019 grupy młodsze
Program autorski„Jedz owoce i jarzyny, to najlepsze witaminy” cały rok
Program autorski„Maluchy w ruchu” cały rok
Program autorski „Bawimy się kolorami” cały rok
Dzień Pieczonego Ziemniaka X 2018
Dzień Marchewki X/XI 2018
Dzień Biało - Czerwony XI 2018
Dzień Pluszowego Misia- wyjście do biblioteki gminnej XI 2018
Dzień Patrona Szkoły XI 2018
Konkurs Plastyczny Patriotyczny „Orzeł Biały” XI 2018
Spotkanie z leśniczym XI 2018
Spotkanie z górnikiem XII 2018
Spotkanie z Mikołajem XII 2018
Wigilia przedszkolna XII 2018
Jasełka XII 2018/ I 2019
Kolędowanie XII 2018
Spotkanie z teatrem „Kwadryga” I 2019
Bal karnawałowy I 2019
Dzień Babci i Dziadka I 2019
Dzień Żółtej Cytrynki I 2019
Redagujemy książkę kucharską dla przedszkolaka z podziałem na pory roku I i II 2019
Dzień Walentynki II 2019
Przywitanie wiosny III 2019
Konkurs plastyczny „Wielkanocne zwierzątko z rodzicami”III/IV 2019
Konkurs – „Zakładamy hodowlę kiełków i ziół w kąciku przyrody”III/IV 2019
Spotkanie z higienistką III 2019
Dzień Zielonego Listka III 2019
Wyjazd do kina IV 2019
Popołudnie z bajką IV 2019
Spotkanie z Niepełnosprawnymi Sportowcami IV 2019
Dzień Niezapominajki IV 2019
Wyjście do OSP w Rudzicy V 2019
Spartakiada sportowa między grupami V 2019
Gminna Spartakiada Sportowa V 2019
Wyjście do galerii„Pod Strachem Polnym” V 2019
Spotkanie z fryzjerem, kosmetyczką V 2019
Spotkanie ze strażakiem V 2019
Dzień Rodziny uroczystość z okazji Dnia Matki i Ojca V 2019
Konkurs Piosenki Kulinarnej VI 2019
Wycieczka do farmy strusiej w Rudzicy VI 2019
Wycieczka końcoworoczna VI 2019
Uroczystość Zakończenia Roku Szkolnego VI 2019
Powrót