Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Jana Pawła II w Rudzicy

O nas

WIZJA PRZEDSZKOLA: PRZEDSZKOLE DRUGIM DOMEM

  1. Przedszkole stwarza miłą i przyjazną dziecku atmosferę
  2. Stwarza warunki do właściwego rozwoju dziecka
  3. Zapewnia poczucie bezpieczeństwa
  4. Współpracuje z rodzicami w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym
  5. Realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego, mając na celu przygotowanie do dalszej edukacji

W naszym przedszkolu panuje ciepła, domowa atmosfera, co sprawia, że dzieci szybko adaptują się do nowych dla siebie warunków i z przyjemnością chodzą do przedszkola. Dzieci mają dużo czasu na zabawy dowolne, które są dla przedszkolaków najważniejszą dla prawidłowego rozwoju aktywnością. Poprzez zabawę dzieci uczą się ról społecznych, poznają swoje słabe i mocne strony, mogą odreagować przeżywane problemy.

Tworząc przyjazną atmosferę chcemy zapewnić dzieciom wspaniałe warunki do wszechstronnego rozwoju w poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji. Znając potrzeby dzieci zapewniamy: fachową opiekę, doskonale przygotowanych nauczycieli i personel pomocniczy, pomoc w wychowaniu dzieci w ścisłym współdziałaniu z rodziną.

Wszystkie dzieci otoczone są opieką psychologa, logopedy i pediatry.

Dostosowując się do potrzeb aktywnych zawodowo rodziców przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30.

Mamy grupy wiekowe:

Harmonogram imprez na rok szkolny 2017\2018 w Przedszkolu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rudzicy

Spotkanie z policjantem IX 2017
Teatr Banialuka X 2017
Kolory jesieni - konkurs plastyczny X 2017
Dzień Pieczonego Ziemniaka X 2017
Dzień Marchewki X/XI 2017
Dzień Pluszowego Misia- wyjście do biblioteki gminnej XI 2017
Dzień Patrona Szkoły XI 2017
Spotkanie z leśniczym XI 2017
Spotkanie z górnikiem XII 2017
Spotkanie z Mikołajem XII 2017
Wigilia przedszkolna XII 2017
Kolędowanie XII 2017
Bal karnawałowy I 2018
Dzień Babci i Dziadka I 2018
Dzień Żółtej Cytrynki I 2018
Dzień Walentynki II 2018
Przywitanie wiosny III 2018
Wielkanocna Pisanka konkurs plastyczny z udziałem rodziców 15 III 2018
Spotkanie z higienistką III 2018
Dzień Zielonego Listka III 2018
Wyjazd do kina IV 2018
Popołudnie z bajką IV 2018
Spotkanie z Niepełnosprawnymi Sportowcami IV 2018
Dzień Niezapominajki IV 2018
Wyjście do OSP w Rudzicy V 2018
Spartakiada sportowa między grupami V 2018
Gminna Spartakiada Sportowa V 2018
Wyjście do galerii„Pod Strachem Polnym” V 2018
Spotkanie z fryzjerem, kosmetyczką V 2018
Spotkanie ze strażakiem V 2018
Dzień Rodziny V 2018
Przegląd Twórczości Przedszkolnej VI 2018
Wycieczka do farmy strusiej w Rudzicy VI 2018
Wycieczka końcoworoczna VI 2018
Uroczystość Zakończenia Roku Szkolnego VI 2018
Powrót