Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Jana Pawła II w Rudzicy

Uczniowie ZSP w Rudzicy nagrodzeni w Międzynarodowym Konkursie Informatycznym „Bóbr 2017”

16 marca 2018 roku w auli Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyło się uroczyste zakończenie XII edycji Międzynarodowego Konkursu Informatycznego „Bóbr”. Wśród zaproszonych na tę uroczystość gości byli: dyrektor szkoły Pani Alicja Radgowska, nauczyciel informatyki Pani Dorota Duława, rodzice oraz uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rudzicy, którzy po raz pierwszy wzięli udział w konkursie i zdobyli wysokie lokaty.

Dla mniej wtajemniczonych - kilka informacji o konkursie. „Bóbr” to międzynarodowy konkurs z zakresu informatyki zainicjowanym w roku 2004 na Litwie. Przeprowadza się go raz w roku jednocześnie w wielu krajach. W 2017r. w konkursie uczestniczyło aż 61 państw. W tegorocznym konkursie udział wzięło ponad 24 tysiące uczniów z 2700 szkół. Konkurs był przeprowadzony w czterech kategoriach:

Właśnie w kategorii „ Skrzat” uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rudzicy zdobyli wysokie lokaty.

Podczas wizyty na uniwersytecie w Toruniu uczniowie mieli okazję wysłuchać wykładu pt. „Świat fraktali” wygłoszonego przez prof. dr hab. Macieja Marka Sysło i dr Annę Beatę Kwiatkowską. Potem zwiedzili Muzeum Komputerów. Jednak najważniejszym i długo oczekiwanym momentem było wręczenie pamiątkowych dyplomów i cennych nagród, wśród których były m.in.: głośniki bezprzewodowe, okulary do gier 3D, Micro Bit czyli małych rozmiarów kompletny PC, który można swobodnie programować na własne potrzeby. Wspólne zdjęcie, udzielenie wywiadu dla studenckiej telewizji oraz zabawa robotami była dopełnieniem tego wspaniałego dnia.

Na zakończenie pragniemy złożyć podziękowania: Wójtowi Gminy Jasienica - Panu Januszowi Pierzynie za bezpłatne udostępnienie uczniom i opiekunom 9-osobowego busa, Prezesowi OSP Iłownica Panu Romanowi Marekwicy za zorganizowanie wyjazdu oraz Pani Joannie Bystroń - Działo i Panu Hubertowi Marekwicy - kierowcom, którzy bezpiecznie pokonali niełatwą, ze względów pogodowych, trasę.

zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie