Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Jana Pawła II w Rudzicy

Apel podsumowujący I półrocze 2017/2018

W dniu 17 stycznia odbył się apel podsumowujący I półrocze roku szkolnego 2017/2018. Podczas apelu wyróżnieni zostali uczniowie za: