Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Jana Pawła II w Rudzicy

Montaż słowno-muzyczny o książce

Z okazji "Święta Bibliotek" i rozpoczynającego się "Tygodnia Bibliotek" ( od 8-15 maja) dzieci z klas 4, 5 i 2 Gimnazjum zaprezentowały krótki montaż słowno-muzyczny o książce. Scenka pierwsza: "W bibliotece", ukazała uczniów w krzywym zwierciadle- wypożyczali oni książki nie mając podstawowych wiadomości o tytułach książek, jak również nie grzeszyli uprzejmością, nie znali słów: dziękuję, proszę, dzień dobry, do widzenia. Ta scena miała uwrażliwić i przypomnieć dzieciom jak należy zachować się w bibliotece. Scenka druga: "Książka przed sądem", zaprezentowała zarzuty, które przedstawił prokurator, podkreślił przy pomocy swoich świadków bezcelowość i bezsens istnienia książki. Odmienną postawę zajął obrońca, który zauważył doniosłą rolę książki, powołując się na świadków obrony, docenił wartość książki i jej kluczowe znaczenie w życiu i rozwoju dziecka. Końcowy werdykt sądu był bardzo przychylny dla zainteresowanej(książki), gdyż stwierdzał, iż książkę należy czytać i szanować, z książki nie można zrezygnować i powinna ona istnieć na równi z innymi nośnikami informacji.

szkoła szkoła szkoła szkoła