Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Jana Pawła II w Rudzicy

Najważniejsze wydarzenia roku szkolnego 2013/2014