Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Jana Pawła II w Rudzicy

Nasza szkoła zmieniła adres strony internetowej, znajdziesz nas pod nowym adresem www.zsprudzica.edu.pl

ZAPRASZAMY!