Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Jana Pawła II w Rudzicy

szkoła
Dyżury przedszkoli w czasie wakacji letnich 2017 zakładka KOMUNIKATY